KUNDESERVICE
 

De fleste virksomheder overvejer potentialet ved at outsource hele eller dele af kundeservice opgaverne. Udover et ønske om at reducere de faste omkostninger, og derved få en variabel og skalerbar løsning, er følgende punkter væsentlige i beslutningsprocessen:

• Øget kundetilfredshed
• Kvalitets- og procesoptimering
• Reduktion i kundeafgang 


Tilgængelighed og kompetente medarbejdere er nogle af nøgleordene for en god kundeservice. Vores medarbejdere trænes og uddannes i hver enkelt opgave, hvilket er din garanti for, at der altid er en kundeservicemedarbejder klar til at besvare dine kunders opkald. 

Uanset om det er døgnet rundt eller overløb ved spidsbelastninger i jeres egen kundeserviceafdeling. 

Vore medarbejdere er uddannet til professionel håndtering af henvendelser og rådgivning i brug af digitale tjenester. Vi har lang erfaring med vejledning og servicering af alle typer af henvendelser og har en meget fleksible virksomhedsstruktur med fokus på høj kundetilfredshed. 


Outsourcing 

For de fleste virksomheder er kundeservice et strategisk forretningsområde, der understøtter kerneforretningen og skaber værdi. Det afspejles i de forskellige opgaver, som vi varetager for vores samarbejdspartnere. 

Vi repræsenterer en bred vifte af virksomheder inden for B2B, B2C samt B2G. Det betyder, at vi arbejder målrettet med uddannelse og træning, så vi altid har de rigtige kompetencer og indsigt inden for forskellige segmenter som fx service, kommunikation, IT, forsikringsbranchen samt både den finansielle og offentlige sektor. 

Overvejer du at outsource kundeserviceområdet, herunder virksomhedens medarbejdere, har vi stor erfaring med at håndtere denne proces, jf. VirksomhedsOverdragelsesLoven (VOL) og med respekt for de berørte medarbejdere. 

Overløb 

Er der umiddelbart ikke behov for en ekstern kundeservicefunktion i det daglige, har du mulighed for at vælge at viderestille jeres opkald til en kompetent medarbejder hos os, der agerer på jeres virksomheds vegne. Dette sker fx i forbindelse med ekstra travlhed, møder eller gentagne udsving i kaldsvolumen. 

Vores medarbejdere er valgt ud fra dine kriterier og dækker områderne; salg, service, tekniske kompetencer eller en kombination. Udgangspunktet er, at der sidder kompetente, veluddannede medarbejdere klar til at modtage og besvare jeres kundehenvendelser i det tidsrum, der ønskes. 

Uanset behov og løsning, dokumenteres alle henvendelser. Det giver et hurtigt overblik over opgaveløsningen, serviceniveau og svartider på opkald. 

Sagsbehandlingen kan foregå direkte i egne systemer og/eller i Moranti Services’ sagsbehandlingssystem. Vi har ligeledes mulighed for, at foretage integration til fx MS Outlook så kalenderstatus kan tilgås eksternt. 


Vi tilbyder: 

• Fuld tilgængelighed
• Attraktiv økonomi baseret på fast, lavt abonnement samt variabel pris pr. opkald/minut
• Fuld kundeservice eller overløbsløsning, så jeres egne medarbejderressourcer udnyttes 100 % på jeres kerneforretning
• Ingen flaskehalse, selv ved mange opkald, da vi er i stand til at skalere vores bemanding op og ned efter behov og forventninger
• Opkaldene håndteres af en fast gruppe højt kvalificerede servicemedarbejdere, der kender jeres virksomhed
• Mulighed for integration til MS Outlook

 
       
  KONTAKT OS

Moranti Services A/S
Bådehavnsgade 2A

2450 København SV

+45 38 33 33 33
Email: Info@Moranti.com
FØLG OS