Fordi kundeoplevelse starter i telefonen…
         
  • DØGNVAGT- OG BACKOFFICE
  • OM MORANTI
  • KONTAKT
 
 
LEDELSEN OG BESTYRELSEN

Moranti Services A/S bestyrelse består af følgende:Birgitte Dam Kræmmergaard

CEO og bestyrelsesmedlem

Profil

Birgitte er adm. Direktør og ejer af Moranti Services A/S. I det meste af sin lange karriere har Birgitte arbejdet med salg, marketing og lederskab. Heriblandt tæller globale virksomheder som Coca-Cola, Unilever og ISS.

Birgitte er anerkendt for sine langvarige kunderelationer og evne til at sætte sig ind i kundens situation, når opgaven skal løses. Hun har både en stærk teoretisk og praktisk tilgang til at sikre den bedste løsning.

Hendes store netværk og engagement i forskellige interesse organisationer er med til at sikre at viden og relationer holdes vedlige.

Birgitte sætter en ære i at være en del af en virksomhed, som efterlever gældende love og regelsæt omkring god forretningsetik. Interne audit processer sikrer, at virksomheden altid er opdateret på alle områder i Moranti Services A/S’ Corporate Governance og at alle kontaktflader handler i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Birgitte har en kandidatgrad fra CBS i København.Philip Nyholm

Bestyrelsesformand

Profil
Philip er Managing Partner i DANDERS & MORE, og er en del af afdelingen for corporate & financial transactions, hvor han primært arbejder med børsret, selskabsret, køb og salg af virksomheder samt generel erhvervsrådgivning. Gennem en længere årrække har Philip endvidere arbejdet med Life Science virksomheder og de særlige problemstillinger, der knytter sig hertil.

Philip er anerkendt for sin løsningsorienterede tilgang til de juridiske problemstillinger, og lægger vægt på, at alle led i processen bliver håndteret, og har derfor altid stort fokus på processtyringen. Philips finansielle uddannelsesbaggrund giver ofte en meget kommerciel løsning af klienternes forhold.

Philip er medlem i Advokaternes forening for selskabsret og Advokatsamfundet. Ligeledes er Philip medlem af en række bestyrelser i private virksomheder.

Philip har en HD i Finansiering fra CBS og uddannet Cand.jur. Københavns Universitet.


Kurt Svenson

Bestyrelsesmedlem

Profil

Kurt er Senior Executive med + 25 års erfaring med internationalt ledelsesroller indenfor Global IT og Enterprise Software industrien. Han har stor erfaring i at lede marketing og business grupper og at arbejde med kanal og alliance partnere i Europa, Mellem Østen og Africa.

Kurts specialiteter er inden internatinal forretningsudvikling, kanal og alliancer markedsføring.

Kurt har en kandidatgrad inden for International markedsføring, økonomi og Erhvervsøkonomi fra CBS i København.

 
 
 
KONTAKT OS

Moranti Services A/S
Bådehavnsgade 2A

2450 København SV

+45 38 33 33 33
Email: Info@Moranti.com
FØLG OSCVR nr.: 38145622
Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard
Advokat: Danders & More
Bank: Danske Bank