Corporate Governance

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Moranti Services vil ikke kun anerkendes for at være et godt sted at arbejde, vi vil også være ”best-in-class” med hensyn til at handle med integritet, socialt ansvar og engagement.

We protect and develop our corporate culture and our widely recognized values. For us these are the key components of being a leading service provider.

PCI DSS COMPLIANT

Moranti er PCI compliant, hvilket betyder, at vi efterlever PCI DSS (The Payment Card Industry Data Security Standard) og dermed har kompetencer til at håndtere kreditkortoplysninger af vores samarbejdspartneres kunder.

PCI DSS er et sæt basiskrav, der definerer den bedste sikkerhedspraksis, bestående af 12 krav, som opdeles i 6 kategorier:

CODE OF BUSINESS CONDUCT

Gennem årene har Moranti Services udviklet sig til at være en anerkendt service-, kommunikations- og teknologivirksomhed.

Den kontinuer voksende globale efterspørgsel efter gennemsigtighed og virksomhedsstyring kræver, at vi tilpasser og forholder os til det stadig omskiftelige, globale erhvervsliv.

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiver. Det er derfor afgørende, at vores organisatoriske adfærd imødekommer de stigende krav fra de globale kapitalmarkeder samt virksomhedsstandarder. Uanset om det er lokale politiske beslutningstagere, landes regeringer, Europa-Kommissionen, investorer eller finansielle institutioner, kunder eller leverandører, medarbejdere eller forbrugere. Alle medarbejdere i Moranti Services skal overholde vores fælles forretningsprincipper.

Disse principper er defineret i vores Code of Business Conduct – som er tilgængelig for alle medarbejdere i virksomheden.

"Moranti Services want to be recognized as a good place to work and to act with integrity, social responsibility and commitment to everything we do. Moranti Services will maintain a strong and visible culture where we are recognized for our values and principles both now and in the future. We believe these are the key elements of being a global and professional service provider. But most importantly - we are proud of what we do."

Birgitte Dam Kræmmergaard, CEO

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELER OG -VILKÅR

Vi ved, hvad vores ansvar som professionel virksomhed er og har definerede, generelle samhandelsbetingelser og -vilkår, som alle vores samarbejdspartnere tiltræder.

DATA PROCESSING AGREEMENT

I forbindelse med at Moranti Services A/S behandler persondata på vegne af vores kunder, har vi udarbejdet en databehandleraftale, som beskriver hvilke data, Moranti Services A/S behandler i forbindelse med levering af diverse ydelser. Databehandleraftalen er et separat bilag og en integreret del af vores kontraktgrundlag.