Scroll Top

Corporate Governance

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Moranti Services vil ikke kun anerkendes for at være et godt sted at arbejde, vi vil også være ”best-in-class” med hensyn til at handle med integritet, socialt ansvar og engagement.

Vi beskytter og udvikler vores virksomhedskultur og vores bredt anerkendte værdier. For os er disse nøglekomponenterne i at være en førende serviceudbyder.

PCI DSS COMPLIANT

Moranti er PCI compliant, hvilket betyder, at vi efterlever PCI DSS (The Payment Card Industry Data Security Standard) og dermed har kompetencer til at håndtere kreditkortoplysninger af vores samarbejdspartneres kunder.

PCI DSS er et sæt basiskrav, der definerer den bedste sikkerhedspraksis, bestående af 12 krav, som opdeles i 6 kategorier:

CODE OF BUSINESS CONDUCT

Gennem årene har Moranti Services udviklet sig til at være en anerkendt service-, kommunikations- og teknologivirksomhed.

Den evigt voksende globale efterspørgsel efter gennemsigtighed og virksomhedsstyring kræver, at vi tilpasser og forholder os til det stadig omskiftelige, globale erhvervsliv.

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiver. Det er derfor afgørende, at vores organisatoriske adfærd imødekommer de stigende krav fra de globale kapitalmarkeder og virksomhedernes standarder. Uanset om det er lokale politiske beslutningstagere, landes regeringer, Europa-Kommissionen, investorer eller finansielle institutioner, kunder eller leverandører, medarbejdere eller forbrugere. Alle medarbejdere i Moranti Services skal overholde vores fælles forretningsprincipper.

Disse principper er defineret i vores Code of Business Conduct – som er tilgængelig for alle medarbejdere i virksomheden.

"Moranti Services ønsker at blive anerkendt som et godt sted at arbejde, samt at handle med integritet, socialt ansvar og engagement i alt, hvad vi gør. Moranti Services vil opretholde en stærk og synlig kultur, hvor vi bliver anerkendt for vores værdier og principper både nu og i fremtiden. Vi mener, at disse er nøgleelementerne i at være en global og professionel serviceudbyder. Men vigtigst af alt - vi er stolte af det, vi laver."

Martin Rahbek, Adm. Direktør

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER OG -VILKÅR

Vi ved, hvad vores ansvar som professionel virksomhed er og har definerede, generelle samhandelsbetingelser og -vilkår, som alle vores samarbejdspartnere tiltræder.

Databehandleraftale

Da Moranti Services A/S behandler personoplysninger på vegne af vores kunder, har vi udarbejdet en databehandlerkontrakt, der beskriver, hvilke data Moranti Services A/S behandler ved udførelse af de forskellige services. Databehandleraftalen er et separat bilag og en integreret del af vores kontrakt.