Scroll Top

Budget periode – hvad kan vi forvente i den kommende tid…

Efteråret er ofte den tid, hvor virksomheder udarbejder budget for det kommende år.

Nogle virksomheder skal vurdere, om det “opsving” de har haft i 2022 forventes at fortsætte ind i 2023, mens andre skal gisne om de vanskelige financielle tider fortsat vil påvirke forretningen negativt.
Begge situationer er vanskelige og indbefatter en vis risiko for virksomheden.

Ofte er den store udgiftspost personale og kan, uanset hvilket scenarie man som ledelse vælger, have store økonomiske konsekvenser.

Løsningen er OUTSOURCING – derved gør man faste omkostninger til variable, hvilket giver mulighed for løbende at afstemme/tilpasse udgifter og indtægter. Fordelene er også reduceret arbejdsbyrde, omkostningsbesparelser, dækning efter lukketid samt flersproget dækning.

Moranti Services samarbejder med mere over 200 virksomheder, hvor vi håndterer mange forskellige opgaver 24/7/365.

Kontakt os og hør nærmere.

Relaterede Opslag